Duurzaamheid Ecotoerisme

Duurzaamheid is voor Prins Hendrik Suites een belangrijk thema en wij dragen graag bij aan een betere wereld.

Groene energie

Wij zorgen dat zoveel mogelijk van de verbruikte energie via duurzame methodes wordt opgewekt. Door de vele zonuren in Suriname zijn wij al in staat om een groot gedeelte van ons energieverbruik op te wekken via zonne-energie, waardoor u bijvoorbeeld heerlijk warm kunt douchen via deze duurzame energiebron.

Geef meubels een tweede leven

Wij proberen bij te dragen aan een zo duurzaam mogelijk gebruik van materialen. Meubels verdienen bij ons een tweede leven. Hiermee dragen wij bij aan een circulair gebruik van materialen en hopen wij onze impact op de natuur te verminderen.

Het scheiden van plastic

Helaas wordt momenteel in Suriname slechts 10% van al het gebruikte plastic gerecycled. Wij scheiden ons afval en moedigen onze gasten aan om dat ook te doen. Hiermee willen wij een positieve bijdrage te leveren aan de Surinaamse leefomgeving.

Ondersteuning van de lokale gemeenschap

Wij proberen de gemeenschap van Paramaribo te helpen door onder andere lokale krachten aan te nemen en eten te doneren aan de mensen die het moeilijk hebben. Hiermee hopen wij mensen te kunnen helpen en ze op een duurzame manier te ondersteunen.

Ondersteuning van de lokale gemeenschap

Wij proberen de gemeenschap van Paramaribo te helpen door onder andere lokale krachten aan te nemen en eten te doneren aan de mensen die het moeilijk hebben. Hiermee hopen wij mensen te kunnen helpen en ze op een duurzame manier te ondersteunen.

Betaalbare en duurzame energie

Door het opwekken van energie via zonnepanelen hopen wij het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Wij zien duurzame energie als de toekomst om uiteindelijk iedereen betaalbare, stabiele, en duurzame energie te kunnen bieden.

Eerlijk werk en economische groei

Wij hopen met onze activiteiten de lokale economie te kunnen bevorderen, waardoor eerlijk en waardig werk voor iedereen mogelijk wordt. Wij werken graag met lokale mensen, waarmee wij hopen bij te dragen aan hun ontwikkeling.

Leven op het land

Door onze gasten de mogelijkheid te geven om wat terug te doen voor de onder druk staande Surinaamse natuur via stichting Suriname Reizen en Geven, willen wij een bijdrage leveren aan een duurzame manier van toerisme. Hiermee wordt gezorgd voor de bescherming en herstel van ecosystemen en biodiversiteit.

Reizen en tours

Suriname staat bekend als het bosrijkste land ter wereld, met 93% van het landoppervlak bebost en een grote verscheidenheid aan flora en fauna. Als u naar Suriname komt adviseren wij u zeker om de ongerepte Surinaamse natuur te bezoeken en te beleven.

Verscheidene natuurgebieden, diersoorten, en inheemse stammen met hun unieke culturen staan echter onder druk door mijnbouw, ontbossing en illegale jacht. Om Suriname en haar rijkdommen te behouden voor latere generaties en tegelijkertijd het toerisme te stimuleren, brengen wij u graag in contact met stichting Suriname Reizen en Geven

Els van Lavieren zorgt er samen met haar partner en professionele gids Chafihd Tapessur voor dat u kunt reizen door Suriname en tegelijkertijd goede doelen naar keuze steunt.

Met hun stichting Suriname Reizen en Geven kunt u een grote verscheidenheid aan tours en reizen boeken bij professionele touroperators, waarbij een zo groot mogelijk gedeelte van de opbrengsten ten gunste komen aan weeshuizen en aan natuur- en cultuurbehoud.

Voor meer informatie en boekingen verwijzen wij u graag door naar www.surinamereizenengeven.org.

Translate »
×